CFFS CFFS är ett utbildningsföretag inom området utomhus- och friluftssäkerhet och arbetsmiljörelaterad utbildning. CFFS startades hösten 2005 med inriktning på friluftssäkerhet. Verksamheten breddades tidigt till att innefatta all verksamhet som bedrivs utomhus. CFFS har i dag mer än 20 års samlade erfarenhet utav preventivt säkerhetsarbete.

Idag tillhandahåller vi kurser riktat mot utomhus och friluftssäkerhetsområdet med inriktning mot arbetstagare, arbetsledare, och företag med verksamhet utomhus. Vi genomför utbildningar för alla yrkesgrupper som arbetar i utomhus miljö, exempelvis guider, linjearbetare, vindkraftstekniker och personer verksamma i skog och mark. Vi utarbetar och stöder även företag med upprättande av säkerhetsplaner.

Våra utbildningar syftar till att ge en fördjupad förståelse och en ökad förmåga för hur man leder och organiserar, minskar risker och tillbud samt hur man arbetar riskförebyggande. Vi genomför utbildningarna i dess rätta miljö och med rätt utrustning. Deltagarna utbildas i de regler och normer för aktuellt verksamhetsområde och vi säkerställer att er personal får erforderlig kompetens.

Är ni i behov av utbildning inom människa, utemiljö eller friluftsliv med inriktning på säkerhet, kontakta oss så ger vi förslag på hur vi kan lösa ert behov. Vi har genomfört utbildning för turistföretag, lärare och ledare inom kommunal verksamhet, vindkraftstekniker och kvalificerade yrkesutbildningar. Kurserna anpassas för er och er verksamhet.

Peter Kardin
VD

Kontakta oss!