CFFS Vi erbjuder utbildning och träning för personer som leder och/eller planerar och utför verksamhet utomhus. Utbildningen syftar dels till att öka individens förmåga att praktiskt leda och planera eller genomföra utomhusaktiviteter men ger även gedigen kunskap om de lagar och regler som styr utomhusverksamhet. Det genomgående temat för våra utbildningar är säkerhet och våra utbildningar ger deltagaren, en ökad trygghet både som verksamhetsledare, arbetstagare eller som friluftsmänniska.


English CFFS provides safety outdoor education and safety management for organizations, companies and authorities who works with outdoor activities. CFFS design courses and outdoor activities for all customers. CFFS do also safety evaluations of outdoor companies and organizations. CFFS courses have experts in different areas; Doctors and paramedics, SERE instructors, mountain guides, climbers etc. are normally a part of the CFFS instructor team. CFFS works with other safety organizations and companies to provide the best outdoor safety solutions for the customer.Aktuellt

Konsumentverket/Säkerhet utvecklar ett utbildningspaket i systematiskt säkerhetsarbete för konsumenttjänster. Paketet skall impleteras hos äventyrs och turismutbildningar på folkhögskole/KY nivå.


Nationellt snöskoterråd För att öka säkerheten och samarbetet inom skotersverige så har det nationella skoterrådet bildats. På rådets webbplats; snoskoterradet.se hittar du tips och råd kring skoterkörning.


Fjälledarnormen De utbildningar som utbildar enligt fjällsäkerhetsrådets norm för fjälledare har bildat en utvecklingsgrupp för att utveckla och marknadsföra normen. Mer om fjälledarnormen hittar du på fjällsäkerhetsrådets webbplats; fjallsaker.nu.

Aktuella kurser

· Grundläggande lavinutbildning för skoterförare · Grundläggande Överlevnadsutbildning sommar 0660 · Fjällsäkerhetskurs grunder sommar 0654 » Läs mer